Wednesday, December 14, 2011

Akibat terlalu mengharap pertolongan orang.

Di jabatan saya bekerja dahulu ada sekumpulan yang orang yang selalu berurus dengan kaunter kami. Kami gelarkan mereka 'runners' walau pun kerja mereka tidak semestinya berlari. Merekalah yang mengemukakan borang permohonan lesen dan sebagainya yang sudah pasti mereka sendiri yang mengisikankan. Walaupun khidmat mereka sebenarnya tidak diperlukan ia banyak membantu kami kerana borang-borang yang mereka isi biasanya lengkap.

Di luar pejabat-pejabat kerajaan pula kita sering nampak apa yang dinamakan 'petition writers'. Tugas mereka juga mengisi borang-borang dan menaip surat-surat seperti aduan dan rayuan.

Bila kita berurusan dengan pihak swasta seperti bank dan syarikat komunikasi biasanya kita hanya diminta menulis nama, nombor kad pengenalan dan kemudian diminta menurunkan tandatangan di tempat yang ditanda 'x'. Ada yang terus meminta kita menurunkan tanda tangan sahaja.

Contoh-contoh di atas menunjukkan sudah menjadi budaya kita meminta orang lain atau pihak ketiga membuat kerja senang seperti  mengisi borang untuk kita. Hari ini timbullah cerita mengenai borang Bantuan Rakyat 1 Malaysia atau BR1M dipalsukan. Apa yang menarik ialah perbezaan borang asli dengan yang palsu cuma borang palsu memerlukan nombor akaun bank dicatitkan.

Pihak berkuasa sudah tentu mempunyai sebab yang baik mengapa tidak memerlukan nombor akaun bank. Tetapi sindiket borang palsu pula mempunyai sebab tersendiri mengapa memerlukan nombor akaun bank seseorang. Saya bukan orang bank, oleh itu saya tidak tahu jawapan kepada dua-dua soalan itu.

Perkara pemalsuan borang ini berlaku kerana pihak berkuasa tidak memerlukan pemohon sendiri datang menyerahkan borang. Dalam lain perkataan orang ketiga boleh menyerahkannya. Dalam jangkaan saya apa yang boleh berlaku adalah seperti berikut: 

Sindiket borang palsu akan berjumpa dengan mereka yang layak menerima BRIM dan menawarkan khidmat mengisi dan menghantar borang. Mereka akan meminta salinan kad pengenalan dan buku akaun bank. Seperti kes di tiga perenggan pertama di atas ahli sindiket akan mengisi borang BR1M di hadapan pemohon dan akhirnya meminta pemohon menurunkan tandatangan di ruang yang sudah ditanda 'x' oleh ahli sindiket. Ahli sindiket berjanji menghantar sendiri borang BR1M kepada pihak-pihak berkuasa.

Apa yang berlaku seterusnya dan tidak diketahui oleh pemohon ialah ahli sindiket akan menyalin semula segala butir-butir dari borang BR1M palsu dan memasukkannya ke dalam borang BR1M sebenar termasuk memalsukan tanda tangan, tetapi sudah pasti tanpa nombor akaun bank yang tidak diperlukan. Ahli sindiket akan menghantar sendiri borang yang sudah diisi ke mana-mana pejabat yang sudah ditentukan dan mendapatkan slip akuan terima. 

Akhirnya ahli sindiket akan datang semula kepada pemohon dan menyerahkan slip akuan terima. Sama ada ada apa-apa transaksi diantara mereka itu mereka sahaja yang tahu. Tetapi apa yang pemohon tidak tahu ialah borang yang ditanda tanganinya masih berada di tangan ahli sindiket. Di dalam borang itu sudah tertera maklumat peribadi pemohon seperti nombor kad pengenalan, nombor telefon dan nombor akaun bank. Ini akan digunakan oleh ahli sindiket untuk kepentingan mereka apabila perlu.

Ini mungkin salah satu punca di mana kita sering membaca cerita-cerita seperti seorang itu diganggu oleh peminjam wang walau pun dia tidak pernah meminjam wang. Ia berpunca kerana kita selalu sangat mengharapkan orang lain membuat kerja senang seperti mengisi borang. 


No comments: